Badanie geotechniczne

Od 2012 r. zgodnie z prawem każdy inwestor musi mieć opinię geotechniczną. I dotyczy to wszystkich budynków, w tym domów jednorodzinnych. Badanie wykonuje się przed rozpoczęciem budowy w celu określenia warunków wodno-gruntowych pod inwestycję.

Dzięki niemu uzyskuje się ważne informacje, które stanowią wytyczne do właściwego zaprojektowania fundamentów budynku. Na ich podstawie zapadają decyzje odnośnie do typu izolacji i możliwości podpiwniczenia. Ich wyniki są też istotne przy wyborze rodzaju domowej oczyszczalni ścieków, a także przy sprawdzeniu, czy można odprowadzać wody opadowe z dachu budynku.

Grunt to wiedzieć

Szukanie miejsca pod nowy dom to często proces długotrwały i stresujący. Trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, nie tylko lokalizację, lecz także właśnie odpowiednie warunki wodno-gruntowe. Dzięki temu będzie tam można postawić stabilny dom. Jeśli masz już działkę i projekt domu, np. jeden z oferty biura Słoneczne Domy – www.slonecznedomy.pl, czas na dopasowanie go do gruntu. Jakie konsekwencje wiążą się z pominięciem tego kroku? Mogą na przykład pękać źle osadzone ściany, może wystąpić też problem z zalewaniem piwnicy. Analiza pozwala więc określić, co dzieje się z wodami opadowymi, które spływają po gruncie, i czy proces ten może osłabić strukturę budynku.

Badanie w praktyce

Całość prac jest nadzorowana przez uprawnionego geologa. Badanie zaczyna się od wykonania odwiertów na głębokość nie większą niż kilka metrów. W otwory są następnie wprowadzane specjalistyczne drążki pomiarowe. Takie testy obejmują m.in. pomiar lustra wody i jej składu chemicznego, a także analizę składu chemicznego gruntu. Odwierty wykonuje się w ciągu jednego dnia. Bywa, że na terenach, na których występują podtopienia, badanie się powtarza w innym czasie. Pozwala to na ustalenie poziomu wód w odniesieniu do danej pory roku. Czas oczekiwania na opinię geotechniczną to mniej więcej dwa tygodnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.