Etapy budowy domu

Od startu do finiszu jest czasem daleka droga. Budowanie domu nie musi jednak wcale być procesem długim i kłopotliwym. Wystarczy dobrze się przygotować do tego „biegu”.

Warto w tym celu poznać poszczególne etapy budowy i przede wszystkim – rozpisać jej dokładny harmonogram. Pozwoli to uniknąć nieprzewidzianych zdarzeń i oczywiście da szansę na właściwe rozplanowanie robót. Chaos odbije się z pewnością na kosztach, może też wpłynąć na niższą jakość wykonanych prac. Dobry plan jest tutaj kluczem do sukcesu.

Przelane na papier

Nie obędzie się bez wizyty w urzędzie. To tam jest interesujący nas plan zagospodarowania przestrzennego, tam też można uzyskać pozwolenie na budowę. Trzeba w tym celu dopełnić kilku formalności, do wniosku trzeba bowiem załączyć:

  • mapę sytuacyjno-wysokościową,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • warunki techniczne dostawy mediów,
  • dokumentację wynikającą z prawa miejscowego.

Dopiero gdy załatwimy te kwestie, będziemy mogli zacząć prace, w efekcie których powstanie ten wymarzony dom.

Więcej niż zero

Pierwszym etapem jest tzw. stan zero, który zaczyna się od ogrodzenia i zabezpieczenia terenu oraz wytyczenia budynku na działce. Później można już wykonywać wykopy pod fundamenty i zająć się izolacją chroniącą przed wilgocią. Konieczne jest tu także rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnych. Oczywiście pieczę nad wszystkim cały czas ma uprawniony kierownik budowy. W drugim etapie budowy tworzona jest konstrukcja domu, czyli ściany nośne i działowe, kominy, schody, stropy i dach. Trzeba mieć na względzie to, że te roboty najlepiej zaczynać na wiosnę, a to dlatego, że większość z nich jest wykonywana na mokro. Szacuje się, że stan surowy otwarty to mniej więcej 45 proc. wydatków na całą inwestycję!

Zdążyć przed zimą

Stan surowy zamknięty to trzeci etap prac i wiąże się z wykonaniem całej stolarki okiennej i wstawieniem drzwi zewnętrznych. W zależności od projektu może też wtedy zostać zamontowana brama garażowa. Dlaczego prace lepiej skończyć przed rozpoczęciem sezonu zimowego? Ponieważ odpowiedni montaż okien zapewni zabezpieczenie przed negatywnym wpływem niskich temperatur i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych. Po stanie surowym zamkniętym przechodzimy do wykończenia budynku pod klucz, czyli przygotowania go do zamieszkania.

Ostatnia prosta

Na koniec pozostają pozostałe formalności i odbiory. Najpierw musimy zawiadomić o ukończeniu prac, dzięki temu uzyskamy pozwolenie na użytkowanie domu. Konieczne jest tu także skompletowanie całej dokumentacji. Musimy mieć też uzupełniony dziennik budowy. Niezbędne są także:

  • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
  • świadectwo energetyczne (kopia),
  • dokumentacja odbioru przyłączy,
  • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i z uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego.

Co ważne, ten etap ma zastosowanie tylko w przypadku inwestorów, którzy budowali nieruchomość tzw. systemem gospodarczym. Przy metodzie zleconej to firma załatwia wszelkie formalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.