Z dziennika budowy

Musi go mieć niemal każdy obiekt i to w nim są zapisywane wszystkie informacje w związku z przeprowadzonymi pracami. Ważne: bez niego nie może ruszyć żadna budowa.

Wniosek o rejestrację dziennika budowy składa się w odpowiednim starostwie powiatowym. Za jego wydanie trzeba zapłacić i jest ważny tylko wtedy, gdy jest zarejestrowany i ma właściwe pieczątki. Kto może złożyć taki wniosek? Inwestor lub jego pełnomocnik. Ważne, by wpisać w nim dane osobowe składającego wniosek, a także:

  • datę otrzymania pozwolenia na budowę i numer decyzji, a także jej kserokopię,
  • rodzaj i nazwę zamierzenia budowlanego,
  • rodzaj i nazwę obiektu lub zespołu budowlanego,
  • adres inwestycji,
  • oznaczenie geodezyjne terenu,
  • w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika: oryginał lub odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie zapłaty skarbowej.

Rozpoczęcie budowy

Sama rejestracja dziennika budowy nie oznacza, że możemy już zaczynać budowę. Wcześniej trzeba bowiem zgłosić, kto będzie odpowiadał ze przebieg robót budowlanych – kierownik budowy, nadzór budowy czy osoby kontrolujące postęp prac. Jeśli planujesz budowę i szukasz gotowego dziennika, to biuro Słoneczne Domy oferuje go gratis dla wszystkich, którzy zamówią jeden z jego projektów. Ma format A4, a strony przeznaczone do wpisów są podwójne – mamy tu oryginał i kopię z perforacją umożliwiającą jej wyrwanie. Więcej szczegółów na stronie: http://www.slonecznedomy.pl/wazne-informacje/gratis/dziennik-budowy.

Kto może się wpisać?

Jako pierwszy robi to inwestor, to on zamieszcza w nim podstawowe informacje dotyczące inwestycji. Pierwsza strona zawiera dane wykonawcy robót, kierownika budowy i architekta. Dane wykonawcy są często pomijane w przypadku domów jednorodzinnych. Kolejna strona to już oświadczenie kierownika budowy o odpowiedzialności za prace budowlane. Tam też można odnaleźć wpis geodety na temat wytyczenia fundamentów. Dziennik budowy charakteryzuje zwięzłość i podawanie konkretów, nie ma jednak jakiegoś jedynie słusznego formularza, który mógłby posłużyć za wzór. Kropkę nad i w takim dokumencie stawia kierownik budowy. To on wpisuje się jako ostatni i informuje tym samym o zgłoszeniu obiektu do odbioru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.