Kto zatwierdza projekt domu?

Domek w górach, dwupoziomowy dom z garażem, willa z basenem – każdy z nich wymaga innego projektu budowlanego. Jego treść powinna być dostosowana
do charakteru i przeznaczenia obiektu. Kto i kiedy zatwierdza więc każdy projekt?

Krok pierwszy – wizyta w starostwie

To tam kierujemy się najpierw. W starostwie właśnie składa się wniosek o pozwolenie na budowę. Ważne jest, by dołączyć do niego niezbędne załączniki. Jest to m.in. projekt budowlany (cztery egzemplarze) wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami. Projekt budowlany to nic innego jak dokumentacja architektoniczna. Składają się na nią dwie części – rysunkowa i opisowa. Należy pamiętać, że w przypadku projektów gotowych, zakupionych za pośrednictwem internetu, przed złożeniem go do urzędu projekt musi zostać zaadaptowany. Co to oznacza? Adaptacja to dostosowanie dokumentacji projektowej do warunków zabudowy, a także do warunków lokalnych danej działki. Na tym etapie wykonuje się między innymi projekt zagospodarowania działki.

Krok drugi – zatwierdzanie projektu

Ale nie tak szybko. Zanim otrzymamy od starosty zielone światło, czyli upragnioną decyzję o pozwoleniu na budowę, musi on zatwierdzić nasz projekt budowlany. A to związane jest z wnikliwą weryfikacją, czy na przykład nasz projekt domu jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli takiego planu w naszej sytuacji nie ma, istotna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sprawdzane jest także, czy projekt jest zgodny z przepisami, w tym oczywiście techniczno-budowlanymi. Poza tym projekt musi być kompletny, zawierać wszystkie obowiązkowe opinie, uzgodnienia i pozwolenia. A także informacje odnośnie do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uprawnienia projektantów wraz z aktualnymi zaświadczeniami o ich przynależności do izb.

Krok trzeci – odliczanie do 65

Dlaczego aż do tylu? Właściwy organ ma 65 dni na wydanie decyzji, oczywiście pod warunkiem, że projekt był kompletny. Wydanie zgody oznacza wysłanie jej zarówno inwestorowi, jak i właścicielom sąsiednich nieruchomości. Zgoda staje się ostateczna, gdy żadna ze stron nie odwoła się od tej decyzji w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Brak sprzeciwu oznacza uprawomocnienie, a dla nas – wymarzone zielone światło. I możliwość podjęcia kolejnych kroków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.