Logowanie:

Adaptacja projektu

Do podstawowych obowiązków projektanta dokonującego adaptacji należy:

  • opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;
  • naniesienie projektowanego zakresu zmian (w części rysunkowej i opisowej) trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na oryginale projektu;
  • dokonanie niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych wraz ze sposobem ich izolacji;
  • każdorazowe sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania go do warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej;
  • dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych, które należy uzgodnić z dostarczycielami odpowiednich mediów;
  • podpisanie projektu jako autora adaptacji z podaniem numeru i rodzaju posiadanych, niezbędnych do tego uprawnień;

     Za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący projekt. Jednocześnie projektant dokonujący adaptacji przejmuje na siebie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego. Aby przedłożyć projekt do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy uzupełnić niniejszą dokumentację o projekt zagospodarowania działki oraz dokonać jego adaptacji uwzględniając przy tym odpowiednie strefy, właściwe dla lokalizacji obiektu. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych z określeniem granic działki, z usytuowaniem istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, ze sposobem odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układem komunikacyjny i układem zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Projekt zagospodarowania działki należy zamieścić w osobnym tomie (oprawie-teczce) stanowiącym z niniejszym projektem architektoniczno-budowlanym komplet projektu budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego). Projektant, który dokonuje adaptacji projektu gotowego i przygotowuje projekt zagospodarowania działki jest uważany za projektanta danego obiektu w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego przejmując wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.

Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi należącymi do Pracowni Słoneczne Domy. Na podstawie Ustawy o prawie autorskim z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.1994r.) zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamowych oraz wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie bez naszej wiedzy i zgody.

 

 

 

logo

Dane kontaktowe

telefon: 71 740 50 10
email: biuro@slonecznedomy.pl

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek - piątek: 08:00 - 17:00

PinterestFacebookTwitter
Zapisz się do newslettera
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij