Logowanie:

Słownik pojęć budowlanych

Beton komórkowy

Materiał budowlany wytwarzany z surowców naturalnych tj. piasek, wapno, woda a także cement i anhydryt. Na skutek wprowadzenie gazu do mieszanki wymienionych składników, powstają pory zwane komórkami.

Linia okapu

Najniżej położona, pozioma krawędź połaci dachowej. Wysokość linii okapu mierzona jest od poziomu terenu przed wejściem głównym do budynku.

Linia zabudowy nieprzekraczalna

Linia wyznaczająca obszar w obrębie którego można wznosić budynki.

Linia zabudowy obowiązująca

Linia wyznaczająca miejsce usytuowania elewacji frontowej budynku.

Mapa do celów projektowych

Mapa opracowana na podstawie mapy zasadniczej, jest ona niezbedna do wykonania projektu budowlanego. Wykonanie mapy do celów projektowych należy zlecić uprawnionemu geodecie.

Mapa ewidencyjna

Mapa ewidencyjna jest opracowaniem kartograficznym zawierającym przestrzenne informacje o granicach działek i innych obiektów ewidencyjnych.

Mapa zasadnicza opiniodawcza

Podstawowa mapa obejmująca swoim zasięgiem obszar całego kraju. Na podstawie tej mapy wykonywane są inne opracowania kartograficzne do celów projektowych lub budowlanych.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zwane "planami miejscowymi" określają przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. MPZP skałdają się z części tekstowej (uchwała) oraz opracowania graficznego (załącznik do uchwały).

Minimalne odległości od granicy działki

Budynki należy sytuować na działce budowlanej od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości:

 • nie mniejszej niż 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy lub
 • w odległości nie mniejszej niż 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
 • bezośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż 3 m, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m (ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych).
Pompy ciepła

W naszej ofercie znajdują się pompy ciepła powietrzne oraz gruntowe, które mogą pracować zarówno zimą, jak i latem. Pracują one w temperaturach nawet do -20oC, a ich cicha i wydajna praca sprawia, że z pewnością znajdą zastosowanie w każdym gospodarstwie domowym.

Powierzchnia użytkowa

Parametr ten może być liczony na podstawie dwóch norm PN – 70/B-02365 oraz PN-ISO 9836:1997.PN – 70/B-02365 nakazuje sumować powierzchnie wszystkich pomieszczeń, bez uwzględnienia grubości tynków lub innych okładzin ściennych. Do powierzchni użytkowej zgodnie z ową normą nie wlicza się:

 • garażu,
 • pomieszczeń gospodarczych i technicznych,
 • balkonów, loggii, tarasów,
 • lokalu użytkowego,
 • strychu.

Poddasze wlicza się do powierzchni użytkowej w proporcjach zależnych od jego wysokości:

 • dla poddasza, którego wysokość w świetle pomieszczenia przekracza 2,20 m, wlicza się 100% powierzchni do powierzchni użytkowej;
 • dla poddasza , którego wysokość w świetle pomieszczenia wynosi od 1,40 do 2,20 m wlicza się 50% owej powierzchni do powierzchni użytkowej;
 • jeśli poddasze ma wysokość w świetle pomieszczenia poniżej 1,40 m nie wlicza się go do powierzchni użytkowej;

Pomiaru powierzchni dokonuje się 1,00 m nad podłogą. Zgodnie z Normą: PN-ISO 9836:1997 sumuje się wszystkie powierzchnie całkowicie wykończone (z uwzględnieniem tynków i okładzin), wyłączając pomieszczenia, których wysokość w świetle jest mniejsza niż 1,90 m (określa się ją wówczas jako powierzchnie pomocnicza). Pomiaru dokonuje się na poziomie podłogi. Jeśli w pomieszczeniach są skosy, powierzchnię dzielimy na 2 części: powierzchnię użytkową i pomocniczą. O powierzchni pomocniczej mówimy gdy wysokość jest mniejsza niż 1,90m, a powierzchnia użytkowa to wszystko powyżej tej wysokości.

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy (Pz) – jest to rzut poziomy powierzchni budynku w stanie wykończonym budynku. Pomiaru dokonuje się po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej, czyli parteru. W przypadku, gdy obrys budynku występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej powierzchnia zabudowy mierzona jest po ścianach nadziemnych wychodzących poza obrys ścian przyziamnych. Do powierzchni zabudowy zalicza się:

 • lodżie,
 • podcienia i krużganki,
 • werandy zamknięte i otwarte, ganki i portyki,
 • ogrody zimowe.

Nie wlicza się natomiast zewnętrznych części budynku takie jak: studzienki piwniczne, podziemne części budynku, tarasy naziemne, pochylnie i schody zewnętrzne, powierzchnie pod daszkami ochronnymi, wykusze, balkony, galerie.

Poziom terenu

Rzędna projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu jest częścią projektu budowlanego konieczną do uzyskania pozwolenia na budowę. Sporządza go posiadający uprawnienia architekt, na aktualnej mapie geodezyjnej. W przypadku domów typowych, projekt zagospodarowania terenu sporządza architekt adaptujący.

Strop Teriva

Rodzaj stropu którego główną konstrukcję stanowią belki żelbetowe, a wypełnieniem są pustaki betonowe. Do głównych zalet stropów Teriva zalicza się:

 • niewielki ciężar,
 • łatwy montaż (bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego),
 • dobrze przenoszą obciążenia
 • dobra izolacyjność akustyczna i cieplna
System gospodarczy budowy domu jednorodzinnego

Budowa domu systemem gospodarczym polega na koordynowaniu budowy i aktywnym uczestnictwie samego inwestora (nierzadko również członków jego rodziny) w rocesie budowy. Wykonywanie prac budowlanych, niewymagających odpowiedznich kwalifikacji, przez inwestora może przyczynić się do zmiejszenia kosztów robocizny. Podobne korzyści może przynieść zakup materiałów budowlanych we własnym zakresie.

System Ytong

Szeroki asortyment produktów budowlanych z betonu komórkowego, pozwalający na wykonanie wielu rodzajów przegród, których gółwnymi zaletami są:

 • izolacyjność termiczna
 • jednorodność
 • odporność ogniowa
 • dokładność wymiarowa
Teren biologicznie czynny

Teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna (naturalna), to najprostszy i najczęściej stosowany system wentylacyjny. Siłą napędową wentylacji naturalnej jest różnica gęstości powietrza zimnego (świeżego, na zewnątrz pomieszczeń) i ciepłego (znajdującego się w pomieszczeniach).

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elektrycznie urządzeń wprawiających powietrze w ruch. Wentylacja mechaniczna jest niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych, a wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatora.

Współczynnik przenikania ciepła U

Parametr określający izolacyjność termiczną przegrody.

Wysokość budynku

Wysokość mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych.

logo

Dane kontaktowe

telefon: 71 740 50 10
email: biuro@slonecznedomy.pl

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek - piątek: 08:00 - 17:00

PinterestFacebookTwitter
Zapisz się do newslettera
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij