Logowanie:

Expander

Pracownia Słoneczne Domy współpracuje z firmą doradztwa finansowego Expander Advisors Sp. z o.o.
 

Po zakupie projektu z Pracowni Słoneczne Domy i uruchomieniu kredytu na budowę domu za pośrednictwem firmy Expander Advisors Sp. z o.o., proponujemy Państwu procentowy zwrot kosztów zakupu naszego projektu na zasadach opisanych w Regulaminie promocji.
 

REGULAMIN PROMOCJI „ZWROT KOSZTÓW PROJEKTU PO UZYSKANIU KREDYTU ZA POŚREDNICTWEM EXPANDER ADVISORS SP. Z O.O.”.

I. DEFINICJE.


1. Pracownia Słoneczne Domy - Słoneczne Domy Anna Papas-Popowska z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 35A we Wrocławiu 54-027.
2. Klient Pracowni Słoneczne Domy – osoba, która zamówiła projekt bezpośrednio ze strony www.slonecznedomy.pl wysyłając formularz zamówieniowy i dokonała zapłaty za wybrany projekt katalogowy.
3. Klient polecony firmie Expander Advisors Sp. z o. o. - klient Pracowni Słoneczne Domy, który spełnił warunki przystąpienia do Promocji „Zwrot kosztów projektu po uzyskaniu kredytu za pośrednictwem Expander Advisors Sp. z o.o.”, opisane w niniejszym Regulaminie.
4. Kredyt hipoteczny - przyznane przez bank środki finansowe, których spłata zabezpieczona jest hipoteką.
5. Kredyt uruchomiony - kredyt przyznany klientowi, którego co najmniej jedna transza została wypłacona.
6. Projekty katalogowe - są to wszystkie projekty prezentowane na stronie www.slonecznedomy.pl
7. Promocja - Promocja „Zwrot kosztów projektu po uzyskaniu kredytu za pośrednictwem Expander Advisors Sp. z o.o.", której zasady zostały określone niniejszym Regulaminem.
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji „Zwrot kosztów projektu po uzyskaniu kredytu hipotecznego za pośrednictwem Expander Advisors Sp. z o.o.”.
2. Organizatorem Promocji jest Pracownia Słoneczne Domy.
3. Określona w Regulaminie Promocja jest organizowana wyłącznie dla Klientów Pracowni Słoneczne Domy, spełniających dodatkowe warunki określone Regulaminem.
4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
5. Promocja przeprowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 01.05.2013r. do odwołania. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Promocji.

 III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
 
1. Uczestnikiem Promocji mogą być osoby, które poza pkt. II ppkt. 5 spełnią łącznie następujące warunki:
- zaakceptowały niniejszy Regulamin,
- podały prawdziwe dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania oraz adres e-mail, numer telefonu i NIP,
- zamówiły projekt bezpośrednio ze strony www.slonecznedomy.pl, wysyłając formularz zamówieniowy i dokonały zapłaty za wybrany projekt katalogowy,
- posiadają dowód zakupu projektu z Pracowni Słoneczne Domy,
- nawiązały kontakt z Expander Advisors Sp. z o.o. wyłącznie za pośrednictwem Pracowni Słoneczne Domy, (biuro@slonecznedomy.pl; tel. 71/740-50-10; 693-547-647)
- kontaktowały się z Expander Advisors Sp. z o.o. i nie były zarejestrowane w bazie BO (CRM) Expander Advisors Sp.z o.o. pod innym źródłem (pośrednikiem) niż Pracownia Słoneczne Domy,
- poinformowały doradcę Expander Advisors Sp. z o.o., że zakupiły projekt bezpośrednio w Pracowni Słoneczne Domy,
- złożyły wniosek o kredyt hipoteczny i podpisały umowę o kredyt hipoteczny za pośrednictwem Expander Advisors Sp. z o.o. w okresie trwania Promocji, celem realizacji (budowy) kupionego od Pracowni Słoneczne Domy projektu,
- zaciągnięty kredyt hipoteczny uruchomiły,  
- wypełniły i podpisały „Oświadczenie” dotyczące udzielenia Pracowni Słoneczne Domy informacji o kwocie środków finansowych przyznanych przez bank w wyniku pośrednictwa Expander Advisors Sp. z o.o.
2. W Promocji nie mogą brać udziału osoby, które:
- nawiązały kontakt z Expander Advisors Sp. z o.o. bez pośrednictwa Pracowni Słoneczne Domy,
- skontaktowały się z Expander Advisors Sp. z o.o. i zostały zarejestrowane w bazie BO (CRM) pod innym źródłem (pośrednikiem) niż Pracownia Projektowa Słoneczne Domy i posiadają status innego pośrednika.
3. Pracownia Słoneczne Domy zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestników Promocji na dowolnym etapie, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Pracownia Słoneczne Domy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z rejestracją transakcji wynikające z przyczyn od niej niezależnych.

 

IV. OPIS PROMOCJI.
 
1. Klient Pracowni Słoneczne Domy, który spełni warunki uczestnictwa w Promocji opisane w pkt. III ppkt. 1 Regulaminu, otrzyma zwrot kosztów zakupu projektu katalogowego na następujących warunkach:
− kwota kredytu wypłaconego przez bank do 199 999 zł – zwrot 20% wartości projektu brutto;
− kwota kredytu wypłaconego przez bank od 200 000 zł do 299 999 zł – zwrot 30% wartości projektu brutto;
− kwota kredytu wypłaconego przez bank od 300 000 zł do 399 999 zł – zwrot 40% wartości projektu brutto;
− kwota kredytu wypłaconego przez bank od 400 000 zł – zwrot 50% wartości projektu.
2. Zwrot kosztów zakupu projektu katalogowego nastąpi w terminie 40 dni od daty uruchomienia kredytu hipotecznego.
 
V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 
1. Administratorem danych osobowych jest organizator Promocji - Pracownia Słoneczne Domy. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).  
2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
3. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Pracowni Słoneczne Domy oraz na stronie www.slonecznedomy.pl
4. Pracownia Słoneczne Domy zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji.

logo

Dane kontaktowe

telefon: 71 740 50 10
email: biuro@slonecznedomy.pl

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek - piątek: 08:00 - 17:00

PinterestFacebookTwitter
Zapisz się do newslettera
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij